مادنیروسنگسر حامی هیات داوران فوتبال استان سمنان

طی مراسمی از لباس هیات داوران فوتبال استان سمنان که اسپانسر این رویداد شرکت مادنیرو سنگسر بود رونمایی شد.


مانیر اسپانسر رسمی کبدی استان سمنان

به گزارش روابط عمومی مادنیرو طی مراسمی رونمایی لباس رسمی تیم کبدی سرخه استان سمنان با اسپانسری شرکت مادنیرو سنگسر برگزار گردید.

شرکت مادنیرو سنگسر در حمایت از ورزش استان سمنان سعی دارد در  اعتلای سلامت و نشاط جوانان منطقه سهمی داشته باشد. ضمن اعلام راهیابی به مرحله کشوری تیم کبدی شهرستان سرخه  در این مسابقات توجه شما را به دیدن تصاویر این دوره از مسابقات کبدی جلب میکنیم.