در این بخش با استنتاج از مطالعات درباره ی پیشینه ی تاریخی بنا فاکتور هایی مختص بنا در راستای انتقال مفهوم های درخور بنا دراصول نورپردازی رعایت شده است.
با توجه به کهن بودن بنا سعی بر آن بوده تا از نور های زرد و سفید برای نورپردازی استفاده شود.
در نورپردازی ستون ها از روش روشن کردن ستون ها از پایین استفاده شده که در این روش ضمن عدم نیاز به تصرف و نصب منبع نوری به بدنه ی کهن و ارزشمند بنا و علاوه بر نقش تاکیدی بر ستون ها که نگهدارنده ی بنا طی سالیان سال بوده و هستند، چهره ای متفاوت با روز به آن ها می دهد.

ایده نورپردازی:
شهرستان دامغان از شهر های تاریخی ایران بوده و نیز دارای کهن ترین مسجد ایران می باشد.. منحصر به فرد بودن نورپردازی، احترام به محیط کالبدی و طبیعی و کم هزینه بدن از اهداف استراتژیکی این پروژه است.

مواردی که در نورپردازی لحاظ گردید:

• ایجاد یکپارچگی بصری با استفاده از رنگ 3000 کلوین و نمود رنگ 80 .
• تفکیک پله پایینی حیاط با رنگ مهتابی تر با دمای رنگ بالاتر جهت تاکید بر حس فضایی وروود به بافت تاریخی با تغییر دمای رنگ نور.
• پیروی نورپردازی بنا از الگوی کالبدی و تاکیدات افقی و عمودی آن در راستای احترام به جذابیت بصری بنا است و نه به رخ کشیدن نورپردازی.
• استفاده از نور های عمومی به عنوان پس زمینه
• نورپردازی رواق ها از درون در راستای تاکید بر جریان زندگی در درون بافت و افزایش حس کنجکاوی فضا.
• استفاده از لامپ های LED جهت کاهش مصرف انرژی
مصالح:
از آنجا که مصالح بدنه از خشت و گچ و آجر است؛ بنابراین جهت حفظ هویت رنگی آن از رنگ زرد و سفید استفاده می شود.
فرم:
به دلیل داشتن ستون های متعدد؛ روشن شدن ستون ها به معرفی بنا به خوبی کمک میکند. این بنا دارای 26 ستون است.
ناحیه محراب با الهام از آیه ی 35 سوره نور ((الله نور السموات والارض)) نورپردازی شده است که الهام بخش حضور خداوند در عبادت گاه می باشد.
هیوت رنگی:
این بنا با رنگ های زرد و سفید روشن می شود.