آخرین تصویر از پروژه واوان شرکت مادنیروسنگسر که با همکاری با شرکت ونک پارک در حال پیشروی است.