لیست قیمت ترانسفورماتور مادنیرو

جدید ترین لیست قیمت ترانسفورماتور

بروزرسانی و آرشیو گذشته قیمت

با سلام خدمت پیمانکاران محترم

جدید ترین لیست قیمت ترانسفورماتور در ادامه تقدیم میگردد. جهت سفارش و دریافت تخفیف لطفا در ساعات اداری با شماره تماس های بخش فروش شرکت در ارتباط باشید.

88320371-88320372

88340963-88340935

برای دانلود لیست قیمت ترانسفورماتور کلیک کنید.pdf 354 KB

لیست قیمت ترانسفورماتور مادنیرو تیر 1401

ردیف مشخصات K.V.A K.V قیمت رسمی ایران ترانسفو (تومان)
1 ترانسفورماتور کم تلفات 25 KVA ردیف 20 25 20 40,636,000
2 ترانسفورماتور کم تلفات 50 KVA ردیف 20 50 20 63,266,000
3 ترانسفورماتور کم تلفات 75 KVA ردیف 20 75 20 86,042,000
4 ترانسفورماتور کم تلفات 100 KVA ردیف 20 100 20 101,046,000
5 ترانسفورماتور کم تلفات 125 KVA ردیف 20 125 20 123,910,000
6 ترانسفورماتور کم تلفات 160 KVA ردیف 20 160 20 143,382,000
7 ترانسفورماتور کم تلفات 200 KVA ردیف 20 200 20 165,194,000
8 ترانسفورماتور کم تلفات 250 KVA ردیف 20 250 20 183,314,000
9 ترانسفورماتور کم تلفات 315 KVA ردیف 20 315 20 226,728,000
10 ترانسفورماتور کم تلفات 400 KVA ردیف 20 400 20 264,011,000
11 ترانسفورماتور کم تلفات 500 KVA ردیف 20 500 20 365,055,000
12 ترانسفورماتور کم تلفات 630 KVA ردیف 20 630 20 439,508,000
13 ترانسفورماتور کم تلفات 800 KVA ردیف 20 800 20 512,679,000
14 ترانسفورماتور کم تلفات 1000 KVA ردیف 20 1000 20 590,040,000
15 ترانسفورماتور کم تلفات 1250 KVA ردیف 20 1250 20 661,781,000
16 ترانسفورماتور کم تلفات 1600 KVA ردیف 20 1600 20 782,328,000
17 ترانسفورماتور کم تلفات 2000 KVA ردیف 20 2000 20 917,167,000

 

اردیبهشت1400

ردیف مشخصات K.V.A K.V قیمت (ریال)
1 ترانسفورماتور کم تلفات 25 KVA ردیف 20 25 20  294,602,000
2 ترانسفورماتور کم تلفات 50 KVA ردیف 20 50 20  458,640,000
3 ترانسفورماتور کم تلفات 75 KVA ردیف 20 75 20  602,097,000
4 ترانسفورماتور کم تلفات 100 KVA ردیف 20 100 20  720,075,000
5 ترانسفورماتور کم تلفات 125 KVA ردیف 20 125 20  944,040,000
6 ترانسفورماتور کم تلفات 160 KVA ردیف 20 160 20  1,052,607,000
7 ترانسفورماتور کم تلفات 200 KVA ردیف 20 200 20  1,177,142,000
8 ترانسفورماتور کم تلفات 250 KVA ردیف 20 250 20  1,328,791,000
9 ترانسفورماتور کم تلفات 315 KVA ردیف 20 315 20  1,629,452,000
10 ترانسفورماتور کم تلفات 400 KVA ردیف 20 400 20  1,881,249,000
11 ترانسفورماتور کم تلفات 500 KVA ردیف 20 500 20  2,608,683,000
12 ترانسفورماتور کم تلفات 630 KVA ردیف 20 630 20  3,137,850,000
13 ترانسفورماتور کم تلفات 800 KVA ردیف 20 800 20  3,660,794,000
14 ترانسفورماتور کم تلفات 1000 KVA ردیف 20 1000 20  4,218,848,000
15 ترانسفورماتور کم تلفات 1250 KVA ردیف 20 1250 20  4,731,513,000
16 ترانسفورماتور کم تلفات 1600 KVA ردیف 20 1600 20  5,820,281,000
17 ترانسفورماتور کم تلفات 2000 KVA ردیف 20 2000 20  6,823,753,000

با سلام خدمت پیمانکاران محترم

جدید ترین لیست قیمت ترانسفورماتور در ادامه تقدیم میگردد. جهت سفارش و دریافت تخفیف لطفا در ساعات اداری با شماره تماس ما در ارتباط باشید.

88320371-88320372

88340963-88340935

بهمن 1399

ردیف مشخصات K.V.A K.V قیمت  (ریال)
1 ترانسفورماتور کم تلفات 25 KVA ردیف 20 25 20           267,820,000
2 ترانسفورماتور کم تلفات 50 KVA ردیف 20 50 20          398,817,000
3 ترانسفورماتور کم تلفات 75 KVA ردیف 20 75 20            510,251,000
4 ترانسفورماتور کم تلفات 100 KVA ردیف 20 100 20           626,152,000
5 ترانسفورماتور کم تلفات 125 KVA ردیف 20 125 20           786,700,000
6 ترانسفورماتور کم تلفات 160 KVA ردیف 20 160 20          877,172,000
7 ترانسفورماتور کم تلفات 200 KVA ردیف 20 200 20         1,023,601,000
8 ترانسفورماتور کم تلفات 250 KVA ردیف 20 250 20        1,155,470,000
9 ترانسفورماتور کم تلفات 315 KVA ردیف 20 315 20         1,416,914,000
10 ترانسفورماتور کم تلفات 400 KVA ردیف 20 400 20       1,679,686,000
11 ترانسفورماتور کم تلفات 500 KVA ردیف 20 500 20       2,155,936,000
12 ترانسفورماتور کم تلفات 630 KVA ردیف 20 630 20       2,592,194,000
13 ترانسفورماتور کم تلفات 800 KVA ردیف 20 800 20      2,928,635,000
14 ترانسفورماتور کم تلفات 1000 KVA ردیف 20 1000 20      3,375,078,000
15 ترانسفورماتور کم تلفات 1250 KVA ردیف 20 1250 20       3,785,210,000
16 ترانسفورماتور کم تلفات 1600 KVA ردیف 20 1600 20       4,656,224,000
17 ترانسفورماتور کم تلفات 2000 KVA ردیف 20 2000 20        5,459,002,000

 

 

آبان 1399

1 ترانسفورماتور کم تلفات 25 KVA ردیف 20 25 20 223,183,000
2 ترانسفورماتور کم تلفات 50 KVA ردیف 20 50 20 332,347,000
3 ترانسفورماتور کم تلفات 75 KVA ردیف 20 75 20 425,209,000
4 ترانسفورماتور کم تلفات 100 KVA ردیف 20 100 20 521,793,000
5 ترانسفورماتور کم تلفات 125 KVA ردیف 20 125 20 655,583,000
6 ترانسفورماتور کم تلفات 160 KVA ردیف 20 160 20 730,976,000
7 ترانسفورماتور کم تلفات 200 KVA ردیف 20 200 20 853,000,000
8 ترانسفورماتور کم تلفات 250 KVA ردیف 20 250 20 962,891,000
9 ترانسفورماتور کم تلفات 315 KVA ردیف 20 315 20 1,180,761,000
10 ترانسفورماتور کم تلفات 400 KVA ردیف 20 400 20 1,399,738,000
11 ترانسفورماتور کم تلفات 500 KVA ردیف 20 500 20 1,796,613,000
12 ترانسفورماتور کم تلفات 630 KVA ردیف 20 630 20 2,160,161,000
13 ترانسفورماتور کم تلفات 800 KVA ردیف 20 800 20 2,440,529,000
14 ترانسفورماتور کم تلفات 1000 KVA ردیف 20 1000 20 2,812,565,000
15 ترانسفورماتور کم تلفات 1250 KVA ردیف 20 1250 20 3,154,341,000
16 ترانسفورماتور کم تلفات 1600 KVA ردیف 20 1600 20 3,880,186,000
17 ترانسفورماتور کم تلفات 2000 KVA ردیف 20 2000 20 4,549,168,000

 

 

مرداد 99

توان

بر حسب

KVA

لیست قیمت شرکت مادنیروسنگسر (عامل رسمی فروش کارخانه)
سطح ولتاژ 20 کیلو ولت
روغنی کم تلفات خشک رزینی هرمتیک کم تلفات هرمتیک نرمال روغنی تکفاز
10 ———- ———- ———- ——— 156.268.000
15 ———- ———- ———- ———- 171.807.000
25 178.546.000 ———- 236.916.000 239.898.000 186.606.000
50 265.877.000 ———- 340.072.000 333.109.000 232.232.000
75 337.467.000 ———- 431.733.000 438.139.000 261.003.000
100 414.121.000 1.022.995.000 529.371.000 506267.000 ———-
125 546.319.000 ———- 632.332.000 650.344.000 ———-
160 609.146.000 ———- 697.211.000 669.336.000 ———-
200 687.903.000 1.082.544.000 785.799.000 761.614.000 ———-
250 802.409.000 1.129.539.000 913.513.000 844.577.000 ———-
315 952.226.000 1.249.303.000 1.071.694.000 982.335.000 ———-
400 1.147.326.000 1.304.955.000 1.322.024.000 1.177.090.000 ———-
500 1.522.553.000 1.462.495.000 1.658.231.000 1.329.056.000 ———-
630 1.830.264.000 1.891.174.000 1.975.888.000 1.683.094.000 ———-
800 2.067.864.000 2.254.780.000 2.239.737.000 2.075.080.000 ———-
1000 2.464.469.000 2.625.177.000 2.643.338.000 ———-  
1250 2.764.273.000 3.058.848.000 2.982.530.000 ———-  
1600 3.400.979.000 3.689.799.000 3.806.172.000 3.400.910.000 ———-
2000 3.987.805.000 4.453.615.000 4.439.673.000 ———- ———-
2500 ———- 5.198.894.000

لیست قیمت ترانسفورماتور انتشار خرداد 98

لیست قیمت فروش ترانسفورماتورهای کم تلفات سه فاز ۲۰ کیلوولت انتشار خرداد 98
ردیف قدرت ترانسفورماتور واحد قیمت (ریال(
۱ ترانسفورماتور ۲۵ KVA کم تلفات ۲۰ کیلوولت دستگاه 156619000
۲ ترانسفورماتور ۵۰ KVA کم تلفات ۲۰ کیلوولت دستگاه 231197000
۳ ترانسفورماتور ۷۵ KVA کم تلفات ۲۰ کیلوولت دستگاه 288433000
۴ ترانسفورماتور ۱۰۰ KVA کم تلفات ۲۰ کیلوولت دستگاه 360172000
۵ ترانسفورماتور ۱۲۵ KVA کم تلفات ۲۰ کیلوولت دستگاه 430172000
۶ ترانسفورماتور ۱۶۰ KVA کم تلفات ۲۰ کیلوولت دستگاه 475895000
۷ ترانسفورماتور ۲۰۰ KVA کم تلفات ۲۰ کیلوولت دستگاه 529156000
۸ ترانسفورماتور ۲۵۰ KVA کم تلفات ۲۰ کیلوولت دستگاه 617237000
۹ ترانسفورماتور ۳۱۵ KVA کم تلفات ۲۰ کیلوولت دستگاه 726890000
۱۰ ترانسفورماتور ۴۰۰ KVA کم تلفات ۲۰ کیلوولت دستگاه 896348000
۱۱ ترانسفورماتور ۵۰۰ KVA کم تلفات ۲۰ کیلوولت دستگاه 1127817000
۱۲ ترانسفورماتور ۶۳۰ KVA کم تلفات ۲۰ کیلوولت دستگاه 1355751000
۱۳ ترانسفورماتور ۸۰۰ KVA کم تلفات ۲۰ کیلوولت دستگاه 1531751000
۱۴ ترانسفورماتور ۱۰۰۰ KVA کم تلفات ۲۰ کیلوولت دستگاه 1825532000
۱۵ ترانسفورماتور ۱۲۵۰ KVA کم تلفات ۲۰ کیلوولت دستگاه 2047609000
۱۶ ترانسفورماتور ۱۶۰۰ KVA کم تلفات ۲۰ کیلوولت دستگاه 2614680000
۱۷ ترانسفورماتور ۲۰۰۰ KVA کم تلفات ۲۰ کیلوولت دستگاه 3066084000

 

قیمت ترانسفورماتور افزایش یافت

لیست قیمت ترانسفورماتور در شهریور ۹۷ را در ادامه مشاهده میکنید.

لیست قیمت فروش ترانسفورماتورهای کم تلفات سه فاز ۲۰ کیلوولت
ردیف قدرت ترانسفورماتور واحد قیمت (ریال(
۱ ترانسفورماتور ۲۵ KVA کم تلفات ۲۰ کیلوولت دستگاه ۱۳۹۸۳۸۰۰۰
۲ ترانسفورماتور ۵۰ KVA کم تلفات ۲۰ کیلوولت دستگاه ۲۰۲۸۰۴۰۰۰
۳ ترانسفورماتور ۷۵ KVA کم تلفات ۲۰ کیلوولت دستگاه ۲۴۴۴۳۴۰۰۰
۴ ترانسفورماتور ۱۰۰ KVA کم تلفات ۲۰ کیلوولت دستگاه ۳۰۰۰۸۷۰۰۰
۵ ترانسفورماتور ۱۲۵ KVA کم تلفات ۲۰ کیلوولت دستگاه ۳۵۸۴۷۶۰۰۰
۶ ترانسفورماتور ۱۶۰ KVA کم تلفات ۲۰ کیلوولت دستگاه ۳۹۶۵۷۹۰۰۰
۷ ترانسفورماتور ۲۰۰ KVA کم تلفات ۲۰ کیلوولت دستگاه ۴۴۰۹۶۳۰۰۰
۸ ترانسفورماتور ۲۵۰ KVA کم تلفات ۲۰ کیلوولت دستگاه ۵۱۴۳۶۴۰۰۰
۹ ترانسفورماتور ۳۱۵ KVA کم تلفات ۲۰ کیلوولت دستگاه ۶۰۵۷۴۱۰۰۰
۱۰ ترانسفورماتور ۴۰۰ KVA کم تلفات ۲۰ کیلوولت دستگاه ۷۴۶۹۵۶۰۰۰
۱۱ ترانسفورماتور ۵۰۰ KVA کم تلفات ۲۰ کیلوولت دستگاه ۹۵۵۷۷۷۰۰۰
۱۲ ترانسفورماتور ۶۳۰ KVA کم تلفات ۲۰ کیلوولت دستگاه ۱۱۲۹۷۹۲۰۰۰
۱۳ ترانسفورماتور ۸۰۰ KVA کم تلفات ۲۰ کیلوولت دستگاه ۱۲۷۶۴۵۹۰۰۰
۱۴ ترانسفورماتور ۱۰۰۰ KVA کم تلفات ۲۰ کیلوولت دستگاه ۱۵۲۱۲۷۶۰۰۰
۱۵ ترانسفورماتور ۱۲۵۰ KVA کم تلفات ۲۰ کیلوولت دستگاه ۱۷۰۶۳۴۰۰۰۰
۱۶ ترانسفورماتور ۱۶۰۰ KVA کم تلفات ۲۰ کیلوولت دستگاه ۲۱۷۸۹۰۰۰۰۰
۱۷ ترانسفورماتور ۲۰۰۰ KVA کم تلفات ۲۰ کیلوولت دستگاه ۲۵۵۵۰۷۰۰۰۰

 

 

 

 

دانلود لیست قیمت ترانسفورماتور تاریخ انتشار مرداد ۹۷

لیست قیمت فروش ترانسفورماتورهای کم تلفات سه فاز ۲۰ کیلوولت

تاریخ انتشار مرداد ۹۷

ردیف قدرت ترانسفورماتور واحد قیمت (ریال(
۱ ترانسفورماتور ۲۵ KVA کم تلفات ۲۰ کیلوولت دستگاه ۱۰۷۵۷۲۰۰۰
۲ ترانسفورماتور ۵۰ KVA کم تلفات ۲۰ کیلوولت دستگاه ۱۵۶۰۱۰۰۰۰
۳ ترانسفورماتور ۷۵ KVA کم تلفات ۲۰ کیلوولت دستگاه ۱۸۸۰۳۴۰۰۰
۴ ترانسفورماتور ۱۰۰ KVA کم تلفات ۲۰ کیلوولت دستگاه ۲۳۰۸۴۶۰۰۰
۵ ترانسفورماتور ۱۲۵ KVA کم تلفات ۲۰ کیلوولت دستگاه ۲۷۵۷۶۳۰۰۰
۶ ترانسفورماتور ۱۶۰ KVA کم تلفات ۲۰ کیلوولت دستگاه ۳۰۵۰۷۴۰۰۰
۷ ترانسفورماتور ۲۰۰ KVA کم تلفات ۲۰ کیلوولت دستگاه ۳۳۹۲۱۷۰۰۰
۸ ترانسفورماتور ۲۵۰ KVA کم تلفات ۲۰ کیلوولت دستگاه ۳۹۵۶۸۲۰۰۰
۹ ترانسفورماتور ۳۱۵ KVA کم تلفات ۲۰ کیلوولت دستگاه ۴۶۵۹۷۵۰۰۰
۱۰ ترانسفورماتور ۴۰۰ KVA کم تلفات ۲۰ کیلوولت دستگاه ۵۷۴۶۰۷۰۰۰
۱۱ ترانسفورماتور ۵۰۰ KVA کم تلفات ۲۰ کیلوولت دستگاه ۷۳۵۲۴۶۰۰۰
۱۲ ترانسفورماتور ۶۳۰ KVA کم تلفات ۲۰ کیلوولت دستگاه ۸۶۹۱۰۹۰۰۰
۱۳ ترانسفورماتور ۸۰۰ KVA کم تلفات ۲۰ کیلوولت دستگاه ۹۸۱۹۳۵۰۰۰
۱۴ ترانسفورماتور ۱۰۰۰ KVA کم تلفات ۲۰ کیلوولت دستگاه ۱۱۷۰۲۶۴۰۰۰
۱۵ ترانسفورماتور ۱۲۵۰ KVA کم تلفات ۲۰ کیلوولت دستگاه ۱۳۱۲۶۲۷۰۰۰
۱۶ ترانسفورماتور ۱۶۰۰ KVA کم تلفات ۲۰ کیلوولت دستگاه ۱۶۷۶۱۵۱۰۰۰
۱۷ ترانسفورماتور ۲۰۰۰ KVA کم تلفات ۲۰ کیلوولت دستگاه ۱۹۶۵۵۲۶۰۰۰

 

 

 

 

دانلود لیست قیمت ترانسفورماتور روغنی کم تلفات بروز رسانی ۱ تیر  1397

دانلود لیست قیمت ترانسفورماتور روغنی کم تلفات بروز رسانی ۱ مهر ۱۳۹۶

برای مشاهده و دانلود آخرین لیست قیمت ترانسفورماتور اینجا را کلیک کنید. با تماس با واحد فروش شرکت برای خرید ترانسفورماتور و از بروز بودن  لیست قیمت ترانس اطمینان حاصل کنید.

ترانسفورماتور


لیست قیمت فروش انواع ترانسفورماتورهای ایران ترانسفو در سال ۱۳۹۶ به شرح زیر می باشد:

 

 

        لیست قیمت فروش ترانسفورماتورهای کم تلفات سه فاز ۲۰ کیلوولت
     ردیف قدرت ترانسفورماتور  واحد    قیمت (ریال)
۱ ترانسفورماتور ۲۵ KVA کم تلفات ۲۰ کیلوولت دستگاه ۵۸,۳۲۰,۰۰۰
۲ ترانسفورماتور ۵۰ KVA کم تلفات ۲۰ کیلوولت دستگاه ۸۴,۵۸۰,۰۰۰
۳ ترانسفورماتور ۷۵ KVA کم تلفات ۲۰ کیلوولت دستگاه ۱۰۱,۹۴۰,۰۰۰
۴ ترانسفورماتور ۱۰۰ KVA کم تلفات ۲۰ کیلوولت دستگاه ۱۲۵,۱۵۰,۰۰۰
۵ ترانسفورماتور ۱۲۵ KVA کم تلفات ۲۰ کیلوولت دستگاه ۱۴۹,۵۰۰,۰۰۰
۶ ترانسفورماتور ۱۶۰ KVA کم تلفات ۲۰ کیلوولت دستگاه ۱۶۵,۳۹۰,۰۰۰
۷ ترانسفورماتور ۲۰۰ KVA کم تلفات ۲۰ کیلوولت دستگاه ۱۸۳,۹۰۰,۰۰۰
۸ ترانسفورماتور ۲۵۰ KVA کم تلفات ۲۰ کیلوولت دستگاه ۲۱۴,۵۱۰,۰۰۰
۹ ترانسفورماتور ۳۱۵ KVA کم تلفات ۲۰ کیلوولت دستگاه ۲۵۲,۶۲۰,۰۰۰
۱۰ ترانسفورماتور ۴۰۰ KVA کم تلفات ۲۰ کیلوولت دستگاه ۳۱۱,۵۱۰,۰۰۰
۱۱ ترانسفورماتور ۵۰۰ KVA کم تلفات ۲۰ کیلوولت دستگاه ۳۹۸,۶۰۰,۰۰۰
۱۲ ترانسفورماتور ۶۳۰ KVA کم تلفات ۲۰ کیلوولت دستگاه ۴۷۱,۲۸۰,۰۰۰
۱۳ ترانسفورماتور ۸۰۰ KVA کم تلفات ۲۰ کیلوولت دستگاه ۵۳۲,۴۵۰,۰۰۰
۱۴ ترانسفورماتور ۱۰۰۰ KVA کم تلفات ۲۰ کیلوولت دستگاه ۶۳۴,۶۹۰,۰۰۰
۱۵ ترانسفورماتور ۱۲۵۰ KVA کم تلفات ۲۰ کیلوولت دستگاه ۷۱۱,۸۷۰,۰۰۰
۱۶ ترانسفورماتور ۱۶۰۰ KVA کم تلفات ۲۰ کیلوولت دستگاه ۹۰۸,۹۵۰,۰۰۰
۱۷ ترانسفورماتور ۲۰۰۰ KVA کم تلفات ۲۰ کیلوولت دستگاه ۱,۰۶۵,۸۴۰,۰۰۰
لیست قیمت فروش ترانسفورماتورهای نرمال روغنی سه فاز۳۳ کیلوولت
۱ ترانسفورماتور ۲۵ KVA 33 کیلوولت دستگاه ۶۵,۲۱۰,۰۰۰
۲ ترانسفورماتور ۵۰ KVA 33 کیلوولت دستگاه ۹۴,۹۷۰,۰۰۰
۳ ترانسفورماتور ۱۰۰ KVA 33 کیلوولت دستگاه ۱۲۲,۱۳۰,۰۰۰
۴ ترانسفورماتور ۱۲۵ KVA 33 کیلوولت دستگاه ۱۴۷,۹۴۰,۰۰۰
۵ ترانسفورماتور ۲۰۰ KVA 33 کیلوولت دستگاه ۱۹۱,۶۳۰,۰۰۰
۶ ترانسفورماتور ۲۵۰ KVA 33 کیلوولت دستگاه ۲۰۶,۱۵۰,۰۰۰
۷ ترانسفورماتور ۳۱۵ KVA 33 کیلوولت دستگاه ۲۲۷,۷۸۰,۰۰۰
۸ ترانسفورماتور ۴۰۰ KVA 33 کیلوولت دستگاه ۲۷۰,۴۹۰,۰۰۰
۹ ترانسفورماتور ۵۰۰ KVA 33 کیلوولت دستگاه ۳۱۳,۶۰۰,۰۰۰
۱۰ ترانسفورماتور ۶۳۰ KVA 33 کیلوولت دستگاه ۳۷۶,۲۴۰,۰۰۰
۱۱ ترانسفورماتور ۸۰۰ KVA 33 کیلوولت دستگاه ۴۵۵,۷۷۰,۰۰۰
۱۲ ترانسفورماتور ۱۰۰۰ KVA 33 کیلوولت دستگاه ۵۳۶,۸۷۰,۰۰۰
۱۳ ترانسفورماتور ۱۲۵۰ KVA 33 کیلوولت دستگاه ۶۲۱,۶۹۰,۰۰۰
۱۴ ترانسفورماتور ۱۶۰۰ KVA 33 کیلوولت دستگاه ۷۶۴,۳۷۰,۰۰۰
۱۵ ترانسفورماتور ۲۰۰۰ KVA 33 کیلوولت دستگاه ۹۵۲,۸۷۰,۰۰۰
لیست قیمت فروش ترانسفورماتورهای تکفاز ۲۰ و ۳۳ کیلوولت
۱ ترانسفورماتور تکفاز ۱۰ KVA 20 کیلو ولت دستگاه ۴۰,۲۳۰,۰۰۰
۲ ترانسفورماتور تکفاز ۱۵ KVA 20 کیلو ولت دستگاه ۴۴,۲۳۰,۰۰۰
۳ ترانسفورماتور تکفاز ۲۵ KVA 20 کیلو ولت دستگاه ۵۱,۴۷۰,۰۰۰
۴ ترانسفورماتور تکفاز ۵۰ KVA 20 کیلو ولت دستگاه ۶۲,۹۳۰,۰۰۰
۵ ترانسفورماتور تکفاز ۷۵ KVA 20 کیلو ولت دستگاه ۶۸,۳۳۰,۰۰۰
۶ ترانسفورماتور تکفاز ۲۵ KVA 33 کیلو ولت دستگاه ۶۶,۹۸۰,۰۰۰

 

نام و مشخصات

 قیمت به ریال

ترانسفورماتور روغنی کم تلفات ۲۵ (kva) کیلو ولت آمپر

۵۸٫۳۲۰٫۰۰۰

ترانسفورماتور روغنی کم تلفات ۵۰ (kva) کیلو ولت آمپر ۸۴٫۵۸۰٫۰۰۰
ترانسفورماتور روغنی کم تلفات ۷۵ (kva) کیلو ولت آمپر ۱۰۱٫۹۴۰٫۰۰۰
ترانسفورماتور روغنی کم تلفات ۱۰۰ (kva) کیلو ولت آمپر ۱۲۵٫۱۵۰٫۰۰۰
ترانسفورماتور روغنی کم تلفات ۱۲۵ (kva) کیلو ولت آمپر ۱۴۹٫۵۰۰٫۰۰۰
ترانسفورماتور روغنی کم تلفات ۱۶۰ (kva) کیلو ولت آمپر ۱۶۵٫۳۹۰٫۰۰۰
ترانسفورماتور روغنی کم تلفات ۲۰۰ (kva) کیلو ولت آمپر ۱۸۳٫۹۰۰٫۰۰۰
ترانسفورماتور روغنی کم تلفات ۲۵۰ (kva) کیلو ولت آمپر ۲۱۴٫۵۱۰٫۰۰۰
ترانسفورماتور روغنی کم تلفات ۳۱۵ (kva) کیلو ولت آمپر ۲۵۲٫۶۲۰٫۰۰۰
ترانسفورماتور روغنی کم تلفات ۴۰۰ (kva) کیلو ولت آمپر ۳۱۱٫۵۱۰٫۰۰۰
ترانسفورماتور روغنی کم تلفات ۵۰۰ (kva) کیلو ولت آمپر ۳۹۸٫۶۰۰٫۰۰۰
ترانسفورماتور روغنی کم تلفات ۶۳۰ (kva) کیلو ولت آمپر ۴۷۱٫۲۸۰٫۰۰۰
ترانسفورماتور روغنی کم تلفات ۸۰۰ (kva) کیلو ولت آمپر ۵۳۲٫۴۵۰٫۰۰۰
ترانسفورماتور روغنی کم تلفات ۱۰۰۰ (kva) کیلو ولت آمپر ۶۳۴٫۶۹۰٫۰۰۰
ترانسفورماتور روغنی کم تلفات ۱۲۵۰ (kva) کیلو ولت آمپر ۷۱۱٫۸۷۰٫۰۰۰
ترانسفورماتور روغنی کم تلفات ۱۶۰۰ (kva) کیلو ولت آمپر ۹۰۸٫۹۵۰٫۰۰۰
ترانسفورماتور روغنی کم تلفات ۲۰۰۰ (kva) کیلو ولت آمپر ۱٫۰۶۵٫۸۴۰٫۰۰۰

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

برای خرید ترانسفورماتور می توانید درخواست خود را آنلاین ثبت کنید یا از واحد فروش شرکت مادنیرو سنگسر مشاوره بگیرید.