لیست قیمت چراغهای خیابانی

لیست قیمت چراغ های خیابانی
ردیف کاتالوگ نام و تصویر محصول کد محصول مشخصات قیمت بالاست سیم مسی و خازن قیمت با لاست آلمومینیومی و خازن
۱
۲
۳
۴
۱ فروزان G02 ۳۵ وات دایکاست سدیم۵۰ وات دایکاست سدیم

۷۰ وات دایکاست سدیم

۱۲۵ وات دایکاست جیوه

 

۱،۲۲۵،۵۰۰۱،۲۵۰،۰۰۰

۱،۲۷۲،۰۰۰

۱،۱۹۸،۹۰۰

۱،۲۰۷،۴۰۰۱،۲۱۶،۹۰۰

۱،۱۳۲،۴۰۰

۱،۲۱۶،۹۰۰

۵
۶
۷
۸
۱ مهتاب۱ G23 ۳۵ وات دایکاست سدیم۵۰ وات دایکاست سدیم

۷۰ وات دایکاست سدیم

۱۲۵ وات دایکاست جیوه

۱،۲۹۹،۶۰۰۱،۲۳۲،۰۰۰

۱،۳۴۴،۰۰۰

۱،۲۷۳،۰۰۰

۱،۲۸۲،۵۰۰۱،۲۹۴،۸۰۰

۱،۲۹۴،۸۰۰

۱،۲۲۱،۷۰۰

۹
۱۰
۱۱
۱۲
۱ مهتاب ۲ G26 ۳۵ وات دایکاست سدیم۵۰ وات دایکاست سدیم

۷۰ وات دایکاست سدیم

۱۲۵ وات دایکاست جیوه

۱،۳۹۶،۵۰۰۱،۴۲۵،۵۰۰۰

۱،۴۴۴،۰۰۰

۱،۳۶۷،۰۰۰

۱،۳۸۰،۳۰۰۱،۳۹۲،۷۰۰

۱،۳۹۲،۷۰۰

۱،۳۰۳،۴۰۰

۱۳
۱۴
۱۵
۱۶
۱ مهر G18 ۳۵ وات دایکاست سدیم۵۰ وات دایکاست سدیم

۷۰ وات دایکاست سدیم

۱۲۵ وات دایکاست جیوه

۱،۳۲۰،۰۰۰۱،۳۴۴،۰۰۰

۱،۳۶۸،۰۰۰

۱،۲۹۲،۰۰۰

۱،۳۰۱،۵۰۰۱،۳۱۱،۰۰۰

۱،۳۱۱،۰۰۰

۱،۳۲۵،۰۰۰


لیست قیمت کلمپ

ردیف

نام رسته

نوع شبکه

نوع

حالت

قیمت

۱

کلمپ

فشار ضعیف

کششی انتهایی

کلمپ انتهایی فشار ضعیف با سیم بکسل فولادی ۱۶*۲۵

۷۵،۰۰۰

۲

کلمپ انتهایی فشار ضعیف با سیم بکسل فولادی ۵۰*۷۰

۷۵،۰۰۰

۳

کلمپ انتهایی فشار ضعیف با سیم بکسل استیل ۱۶*۲۵

۱۱۲،۰۰۰

۴

کلمپ انتهایی فشار ضعیف با سیم بکسل استیل ۵۰*۷۰

۱۱۲،۰۰۰

۵

آویز

کلمپ آویز فشار ضعیف با تسمه

۴۵،۰۰۰

۶

کلمپ آویز فشار ضعیف بدون تسمه

۳۵،۰۰۰

ردیف

نام رسته

نوع شبکه

نوع

شرح حالت

قیمت

۷

کانکتور

فشار ضعیف

ارتباط

انشعاب مشترکین

اشنعاب روشنایی

کانکتور عایقی دندانه دار (انشعاب مشترکین)بدون مهره سر بردار P2

۴۳٫۰۰۰

۸

کانکتور عایقی دندانه دار (انشعاب مشترکین بدون مهره سر بردار P2)

۴۸٫۰۰۰

۹

کانکتور عایقی دندانه دار (انشعاب مشترکین)با مهره سر بردار P2

۲۴٫۰۰۰

۱۰

کانکتور عایقی دندانه دار (انشعاب مشترکین بدون مهره سر بردار p2)

۲۲٫۰۰۰

۱۱

کانکتور عایقی دندانه دار (انشعاب ۱ به ۴)

۴۰٫۰۰۰

۱۲

کانکتور عایقی دندانه دار (انشعاب ۱ به ۸)

۸۸٫۰۰۰

۱۳

انشعاب روشنایی دندانه دار بدون مهره سربر P1

۱۲٫۰۰۰

۱۴

انشعاب روشنایی دندانه دار بدون مهره سربر P2

۱۶٫۰۰۰

ردیف

نام رسته

نوع شبکه

نوع

شرح حالت

قیمت

۱۵

کانکتور

فشار ضعیف

انشعاب ۱۶ خاره

کانکتور عایق دندانه دار(انشعاب ۱۶)P4

۳۲٫۰۰۰

۱۶

کانکتور عایق دندانه دار (انشعاب ۱۶ خاره با مهره سر بردار P4)

۳۵٫۰۰۰

۱۷

 

کانکتور عایقی دندانه دار (رابط خط) بدون مهره سر بردار P1

۳۲٫۰۰۰

۱۸

کانکتور عایقی دندانه دار (رابط خط)با مهره سر بردار P2

۳۵٫۰۰۰

۱۹

بی متال

کانکتور (بی متال کاور دار) P1

۴۹٫۰۰۰

۲۰

کانکتور بی متال کاور دار P2

۶۹٫۰۰۰

۲۱

در پوش

فشار ضعیف

گپ

در پوش گپ ۱۶*۲۵

۲٫۰۰۰

۲۲

در پوش گپ۳۵*۵۰

۲٫۵۰۰۰

۲۳

درپوش گپ۹۵*۷۰

۳٫۰۰۰

۲۴

اتصالات

فشار ضعیف

مفصل

مفصل ۱۶*۲۵

۲۱٫۰۰۰

۲۵

مفصل ۳۵*۵۰

۲۵٫۰۰۰

۲۶

فشار ضعیف متوسط

اچار

اچار کابل با رابط

۴۶٫۰۰۰

۲۷

اچار F

۴۲٫۰۰۰

کلمپ

فشار متوسط

انتهایی

کلمپ انتهایی فشار متوسط

۲۶٫۰۰۰

آویز

کلمپ آویز فشار متوسط

۱۲٫۰۰۰


لیست قیمت سرکابل و مفصل

 

لیست-قیمت سرکابل و مفصل

ولتاژ

سایز کابل واحد داخلی هوایی

۱۲ kV

۵۰*۱ دست ۱۱۰۰۰۰۰ ۱۵۰۰۰۰۰
۷۰*۱ دست ۱۲۰۰۰۰۰ ۱۶۰۰۰۰۰
۹۵*۱ دست ۱۳۰۰۰۰۰ ۱۷۰۰۰۰۰
۱۲۰*۱ دست ۱۴۰۰۰۰۰ ۱۸۵۰۰۰۰
۱۵۰*۱ دست ۱۵۰۰۰۰۰ ۲۰۰۰۰۰۰
۱۸۵*۱ دست ۱۶۵۰۰۰۰ ۲۲۰۰۰۰۰
۲۴۰*۱ دست ۱۸۰۰۰۰۰ ۲۳۰۰۰۰۰
۳۰۰*۱ دست ۱۹۰۰۰۰۰ ۲۵۰۰۰۰۰
۴۰۰*۱ دست ۲۶۰۰۰۰۰ ۳۰۰۰۰۰۰
۵۰۰*۱ دست ۲۸۰۰۰۰۰ ۳۲۰۰۰۰۰
۶۳۰*۱ دست ۳۴۰۰۰۰۰  
۵۰*۳ دست ۲۱۰۰۰۰۰ ۲۵۰۰۰۰۰
۷۰*۳ دست ۲۱۰۰۰۰۰ ۲۶۰۰۰۰۰
۹۵*۳ دست ۲۲۰۰۰۰۰ ۲۷۰۰۰۰۰
۱۲۰*۳ دست ۲۳۰۰۰۰۰ ۳۹۰۰۰۰۰
۱۵۰*۳ دست ۲۴۰۰۰۰۰ ۳۲۰۰۰۰۰
۱۸۵*۳ دست ۲۷۰۰۰۰۰ ۳۵۰۰۰۰۰
۲۴۰*۳ دست ۲۸۵۰۰۰۰ ۳۷۵۰۰۰۰
۳۰۰*۳ دست ۳۰۰۰۰۰۰ ۳۸۰۰۰۰۰
۴۰۰*۳ دست ۳۴۰۰۰۰۰ ۴۱۰۰۰۰۰

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ولتاژ

سایز کابل

واحد

مفصل

داخلی

هوایی

۲۴ KV

۵۰*۱

دست

۱۹۰۰۰۰۰

۱۴۵۰۰۰۰

۱۷۰۰۰۰۰

۷۰*۱

دست

۱۹۲۰۰۰۰

۱۵۵۰۰۰۰

۱۹۵۰۰۰۰

۹۵*۱

دست

۱۹۵۰۰۰۰

۱۶۵۰۰۰۰

۲۱۰۰۰۰۰

۱۲۰*۱

دست

۱۹۵۰۰۰۰

۱۶۸۰۰۰۰

۲۱۵۰۰۰۰

۱۵۰*۱

دست

۲۲۰۰۰۰۰

۱۸۵۰۰۰۰

۲۳۰۰۰۰۰

۱۸۵*۱

دست

۲۲۲۰۰۰۰

۲۰۵۰۰۰۰

۲۵۰۰۰۰۰

۲۴۰*۱

دست

۲۲۵۰۰۰۰

۲۴۵۰۰۰۰

۲۸۰۰۰۰۰

۳۰۰*۱

دست

۳۵۰۰۰۰۰

۲۵۵۰۰۰۰

۲۹۰۰۰۰۰

۴۰۰*۱

دست

-----

۲۸۵۰۰۰۰

۳۴۰۰۰۰۰

۵۰۰*۱

دست

-----

۳۲۰۰۰۰۰

۴۰۰۰۰۰۰

۶۳۰*۱

دست

-----

۳۸۰۰۰۰۰

۵۰۰۰۰۰۰

۵۰*۳

دست

۶۳۰۰۰۰۰

۲۶۰۰۰۰۰

۳۰۶۰۰۰۰

۷۰*۳

دست

۷۳۰۰۰۰۰

۲۶۵۰۰۰۰

۳۱۰۰۰۰۰

۹۵*۳

دست

۷۴۰۰۰۰۰

۲۹۰۰۰۰۰

۳۳۰۰۰۰۰

۱۲۰*۳

دست

۷۸۰۰۰۰۰

۳۰۰۰۰۰۰

۳۴۰۰۰۰۰

۱۵۰*۳

دست

۹۰۰۰۰۰۰

۳۰۵۰۰۰۰

۳۵۰۰۰۰۰

۱۸۵*۳

دست

۹۵۰۰۰۰۰

۳۱۵۰۰۰۰

۳۷۰۰۰۰۰

۲۴۰*۳

دست

۱۰۰۰۰۰۰

۳۳۰۰۰۰۰

۳۸۵۰۰۰۰

۳۰۰*۳

دست

۱۱۰۰۰۰۰

۳۸۰۰۰۰۰

۴۵۰۰۰۰۰


 لیست قیمت لوازم ارت

 لیست قیمت لوازم ارت

ردیف

شرح

واحد

قیمت

۱

صفحه ارت اتمایز 5*30*30

برگ

۵۰۰،۰۰۰

۲

صفحه ارت اتمایز ۵*۴۰*۴۰

برگ

۸۸۰،۰۰۰

۳

صفحه ارت اتمایز ۵*۵۰*۵۰

برگ

۱،۳۴۶،۰۰۰

۴

صفحه ارت اتمایز ۵*۶۰*۶۰

برگ

۱،۹۴۰،۰۰۰

۵

صفحه ارت اتمایز ۵*۷۰*۷۰

برگ

۲،۵۸۵،۰۰۰

۶

صفحه ارت اتمایز ۳*۳۰*۳۰

برگ

۴۲۷،۰۰۰

۷

صفحه ارت اتمایز ۳*۴۰*۴۰

برگ

۷۵۹،۰۰۰

۸

صفحه ارت اتمایز ۳*۵۰*۵۰

برگ

۱،۱۷۷،۰۰۰

۹

صفحه ارت اتمایز ۳*۶۰*۶۰

برگ

۱،۶۹۶،۰۰۰

۱۰

صفحه ارت اتمایز ۳*۷۰*۷۰

برگ

۲،۲۹۰،۰۰۰

۱۱

میله ارت اتمایز CK45- 16*15

شاخه

تماس بگیرید

۱۲

بنتونیت میکرونیزه ۳۰ کیلویی

کیسه

۷۰،۰۰۰

۱۳

خاک کاهند۱۵-کیلویی  tk1

کیسه

۱۳۲،۰۰۰

۱۴

خاک کاهند۱۵-کیلویی  tk2

سطل

۳۰۰،۰۰۰

۱،۱۰۰،۰۰۰

۱۵

کنستائتره ۱۰ کیلویی و۴۰ کیلویی

 

تماس بگیرید

۱۶

آند صفحه ارت ۳۰*۳۰

عدد

۵۵،۰۰۰

۱۷

آند صفحه ارت ۴۰*۴۰

عدد

۷۰،۰۰۰

۱۸

آند صفحه ارت ۵۰*۵۰

عدد

۱۰۰،۰۰۰

۱۹

آند صفحه ارت ۶۰*۶۰

عدد

۱۴۰،۰۰۰

۲۰

آند صفحه ارت ۷۰*۷۰

عدد

۲۰۰،۰۰۰

۲۱

حوضچه ارت ۳۵*۲۵

عدد

۷۰۰،۰۰۰

۲۲

جعبه تست ۱۵*۲۵ از جنس ورق گالوانیزه

عدد

۶۰۰،۰۰۰

۲۳

قالب جوش احتراقی در ابعاد معمولی

عدد

۸۰۰،۰۰۰

۲۴

دستگیره نگهدارنده قالب

عدد

۴۰۰،۰۰۰

۲۵

کیت تمیز کننده

دست

۳۵۰،۰۰۰

۲۶

پودر جوش برقی احتراقی

گرمی

۷۵۰

۲۷

الکترولیت کمکی اموالسیون

عدد

۹۵،۰۰۰


لیست قیمت پیچ و مهره

لیست قیمت پیچ و مهره
ردیف نوع پیچ و مهره قیمت نوع پیچ و مهره قیمت
۱ پیچ و مهره یکسر۲۰۰*۱۴ ۱۷۵۰۰ پیچ و مهره دوسر ۳۰۰*۱۴ ۲۱۰۰۰
۲ پیچ و مهره یکسر ۲۲۵*۱۴ ۱۸۳۰۰ پیچ و مهره دوسر ۳۵۰*۱۴ ۲۲۵۰۰
۳ پیچ و مهره یکسر ۲۵۰*۱۴ ۱۹۰۰۰ پیچ و مهره دو سر ۴۰۰*۱۴ ۲۴۰۰۰
۴ پیچ و مهره یکسر ۲۷۵*۱۴ ۱۹۸۰۰ پیچ و مهره دوسر ۴۵۰*۱۴ ۲۶۰۰۰
۵ پیچ و مهره یکسر ۳۰۰*۱۴ ۲۰۵۰۰ پیچ و مهره دوسر ۵۰۰*۱۴ ۲۸۰۰۰
۶ پیچ و مهره یکسر ۳۲۵*۱۴ ۲۱۳۰۰ پیچ و مهره دوسر ۵۵۰*۱۴ ۳۰۰۰۰
۷ پیچ و مهره یکسر ۳۵۰*۱۴ ۲۲۰۰۰ پیچ و مهره دوسر ۶۰۰*۱۴ ۳۳۰۰۰
۸ پیچ و مهره یکسر ۴۰۰*۱۴ ۲۳۵۰۰ پیچ و مهره دوسر ۶۵۰*۱۴ ۳۶۰۰۰
۹ پیچ و مهره یکسر ۴۵۰*۱۴ ۲۵۰۰۰ پیچ و مهره دوسر ۷۰۰*۱۴ ۳۹۰۰۰
۱۰ پیچ و مهره یکسر۲۰۰*۱۶ ۱۹۵۰۰ پیچ و مهره دوسر ۳۰۰*۱۶ ۲۵۵۰۰
۱۱ پیچ و مهره یکسر ۲۲۵*۱۶ ۲۰۵۰۰ پیچ و مهره دو سر ۳۵۰*۱۶ ۲۷۵۰۰
۱۲ پیچ و مهره یکسر ۲۵۰*۱۶ ۲۱۵۰۰ پیچ و مهره دوسر ۴۰۰*۱۶ ۲۹۵۰۰
۱۳ پیچ و مهره یکسر ۲۷۵*۱۶ ۲۲۵۰۰ پیچ و مهره دوسر ۴۵۰*۱۶ ۳۲۰۰۰
۱۴ پیچ و مهره یکسر ۳۰۰*۱۶ ۲۳۵۰۰ پیچ و مهره دوسر ۵۰۰*۱۶ ۳۴۵۰۰
۱۵ پیچ و مهره یکسر ۳۲۵*۱۶ ۲۴۵۰۰ پیچ و مهره دوسر ۵۵۰*۱۶ ۳۷۰۰۰
۱۶ پیچ و مهره یکسر ۳۵۰*۱۶ ۲۵۵۰۰ پیچ و مهره دوسر ۶۰۰*۱۶ ۴۰۰۰۰
۱۷ پیچ ومهره یکسر  400*16 ۲۷۵۰۰ پیچ و مهره دوسر ۶۵*۱۶ ۴۳۰۰۰
۱۸ پیچ و مهره یکسر ۴۵۰*۱۶ ۲۹۵۰۰ پیچ و مهره دوسر ۷۰۰*۱۶ ۴۶۰۰۰
۱۹ پیچ و مهره دم خوکی ۲۵۰*۱۴ ۲۶۰۰۰ پیچ و مهره دم خوکی ۲۵۰*۱۶ ۳۴۰۰۰
۲۰ پیچ و مهره دم خوکی ۳۰۰*۱۴ ۲۸۰۰۰ پیچ و مهره دم خوکی ۳۰۰*۱۶ ۳۳۵۰۰
۲۱ پیچ و مهره دم خوکی ۳۵۰*۱۴ ۳۰۰۰۰ پیچ و مهره دم خوکی ۳۵۰*۱۶ ۳۶۰۰۰
۲۲ پیچ و مهره دم خوکی ۴۰۰*۱۴ ۳۲۰۰۰ پیچ و مهره دم خوکی ۴۰۰*۱۶ ۳۸۵۰۰
۲۳ پیچ و مهره دم خوکی ۴۵۰*۱۴ ۳۴۰۰۰ پیچ و مهره دم خوکی ۴۵۰*۱۶ ۴۱۰۰۰
 

 

لیست قیمت کات اوت

کات اوت

نام و مشخصات قیمت

کات اوت سرامیکی پرتو

۳/۶۵۰/۰۰۰

کات اوت پلیمری پرتو

۴/۶۰۰/۰۰۰

مقره سوزنی پلیمری مانه پرتو

۲۴۰/۰۰۰

مقره سوزنی یکپارچه شکوه

۱۳۰/۰۰۰

مقره بشقابی پلیمری مانه پرتو

۲۳۰/۰۰۰

مقره بشقابی سرامیکی مانه پرتو

۲۴۰/۰۰۰


ترانسفورماتور های روغنی کم تلفات

ترانسفورماتور های روغنی کم تلفات
ترانسفورماتورهای توزیع یکی از تجهیزات مهم تاثیر گذار بر میزان تلفات انرژی الکتریکی در شبکه های توزیع هستند. باتوجه به تعداد زیاد آنها در شبکه ها و با عنایت به اینکه در تمامی ساعات سال فعال هستند و حتی در حالت بی باری نیز انرژی مصرف می کنند، تلفات آنها در مقایسه با سایر تجهیزات قابل ملاحظه بوده و افزایش جزئی بازده این تجهیزات می توانند مزایای اقتصادی زیادی همراه داشته باشد. با توجه به سیاست های توانیر در زمینه استفاده ازترانسفورماتورهای کم تلفات در این مقاله تحلیل اقتصادی استفاده از ترانسفورماتورهای کم تلفات رده ' AB از دید شرکت توانیر مورد بررسی قرار گرفته است. محاسبات بازگشت سرمایه برای استفاده از یک ترانسفورماتور کم تلفات به جای ترانسفورماتور معمولی با توجه به قیمت انرژی و هزینه سرمایه گذاری بررسی شده است.

 

شرکت مهندسی ماد نیرو با در اختیار داشتن پرسنل مجرب و متخصص و دانش فنی مربوطه ، مطابق استانداردهای بین المللی اقدام به تولید و مونتاژ انواع ترانسفورماتورتوزیع از نوع کم تلفات با تاییدیه KERI « محصول مشترک ایران و کره » نموده است.
با توجه به نیاز مبرم صنعت برق کشور به کاهش تلفات در بخش های مختلف شبکه توزیع ، این شرکت توانسته در بخش ترانسفورماتورها ، برای کاهش تلفات و افزایش راندمان ، نوع جدیدی از ترانس ها را که دارای هسته از مواد غیرمغناطیسی و با قابلیت هدایت مغناطیسی بالا است را تولید نماید این ترانس ها اصطلاحاً بنام « AMORPHOUS » مشهور هستند.

در نوع ترانس با هسته Amorphous تلفات بی باری حدود ۳۰ % نسبت به نوع ‘CC کاهش پیدا می کند.


انواع ترانسفورماتور

انواع ترانسفورماتور

تقسیم بندی و درجه بندی ترانسفورماتورها قواعد کلی و خاصی نداشته و بستگی به کارخانه سازندگان و استاندارد ها در کشورهای مختلف دارد . مثلا برخی ترانسفورماتورها را بر اساس نوع کاربرد و ترتیب بهره برداری آنها دسته بندی کرده اند ، مثل ترانسفورماتورهای انتقال قدرت ، اتو ترانس و یا ترانسهای تقویتی .و برخی دیگر از ترانسفورماتورها را ، ترانس قدرت می‌نامند .این دسته از ترانسفورماتورها در سمت دوم شان فشار الکتریکی را بالا می برند .ویا دسته ای دیگر که ترانسفورماتور اینسترومنتی(یا ترانس جریان و ولتاژ) نام دارند.
تقسیم بندی ذکر شده در بالا را می توان به گونه ای عملی تر بیان کرد .دسته اول ترانسفورماتورهای با سایز کوچک و قابل حمل که ولتاژ ضعیفی را تحمل می کنند و بیشتر برای لامپهای دستی و مانند آن به کار می روند . و دسته ای دیگر ترانسهای خیلی بزرگ هستند که ولتاژ خروجی ژنراتورها را تبدیل به ولتاژ مورد نیاز شبکه و خطوط انتقال نیرو می کند.

دسته ی آخر ترانزیستور های با سایز متوسط هستند که ترانسفورماتور های شبکه ی توزیع کننده و انتقال از این نوع هستند و برای تبدیل ولتاژ به ولتاژهای استاندارد به کار می روند .

ترانسها از نظر طراحی غالبا به دو دسته ی هسته‌ای و جداری تقسیم می‌شوند . ترانسها ی هسته‌ای به گونه ای طراحی شده اند که در هر سیم پیچ شامل دو قسمت است . یک قسمت از نوع سیم پیچ فشار ضعیف و قسمت دیگر از سیم پیچ فشار قوی است که هر یک بر روی یکی از بازوهای ترانس هسته‌ای قرار می گیرند .

در ترانسفورماتور های جداری ، سیم پیچ ها در حالی روی یک هسته پیچیده می شوند که نیمی از مدار فلزی مغناطیسی به یک طرف هسته و نصف دیگر از طرف دیگر به هسته وصل می‌شود. 
در بیشتر مواقع ترانسفورماتور های جداری برای ولتاژ ورودی ضعیف و خروجی بزرگ تعبیه می شوند ولی نوع هسته‌ای ببشتر برای ولتاژ ورودی قوی با خروجی کوچک استفاده می شوند. (در حالت های سه فازه یا تک فازه)
در ذیل می توان گونه های دیگری از دسته بندی ترانسفورماتور ها را بر حسب پارامت های مختلف مشاهده کرد:

۱)بر اساس میزان توان: دسته بندی ترانس هادر دسته های توانی از کسری از V \\\\ A تا هزاران مگا V \\\\ A

۲) دسته بندی بر اساس بسامد در دسته های :بسامد قدرت، بسامد صوتی، بسامد رادئویی

۳) دسته بندی بر اساس ولتاژ در دسته های: از چند V تا صدها کیلو V

۴) دسته بندی بر اساس نوع خنک کنندگی: این که از نوع خنک کننده با هوا هستند یا روغنی یا خنک کنندگی با فن و یا خنک کنندگی با آب.

۵)بر اساس نوع کاربرد: استفاده در منبع تغذیه، تطبیق کننده ی امپدانس، تثبیت گر ولتاژ و جریان خروجی ، ایزوله کننده ی مدار.

۶)براساس هدف نهایی کاربرد: توزیع کنندگی ، یکسوسازی، ایجاد کننده قوس الکتریکی، ایجاد کننده تقویت کنندها.

۷)بر اساس نسبت سیم‌پیچ‌ها: افزایش دهنده ، کاهش دهنده ، ایزولیتور ، نسبت متغیر.

۸)براساس نوع سیم پیچ و جریان گذرنده از ترانسفورماتور


ترانسفورماتور روغنی

ترانسفورماتور روغنی

گروه مادر نیرو از سال ۱۳۴۶ یکی از تولید کنندگان پیشگام در زمینه ترانسفورماتورهای توزیع روغنی سه فاز و تکفاز بوده و با سال ها تجربه تا کنون بیش از ۲۸۰۰۰۰ دستگاه از این نوع ترانسفورماتورها را تولید نموده است. با بهره گیری از فناوری جدید ساخت ترانسفورماتورهای توزیع با کیفیت بالا در حال حاضر ظرفیت تولید سالانه ۱۵۰۰۰MVA یا ۴۵۰۰۰ دستگاه ترانسفورماتور توزیع روغنی با قدرت نامی تا ۵۰۰۰KVA و سطح ولتاژ تا ۳۶KV در گروه ایران ترانسفو فراهم گردیده است.همچنین امکان طراحی و ساخت ترانسفورماتورهای ویژه ای از قبیل ترانسفورماتورهای زمین، ترانسفورماتورهای زمین و تغذیه داخلی، ترانسفورماتورهای یکسو ساز، ترانسفورماتورهای تکفاز، ترانسفورماتورهای دو ولتاژه و انواع دیگر برای مصارف گوناگون مطابق با آخرین نسخه استانداردهای ملی و بین المللی از قبیل IEC, DIN, BS بر حسب تقاضا میسر است.
ترانسفورماتورهای توزیع در سه شرکت عضو گروه ایران ترانسفو به شرح ذیل تولید می گردند: 

ترانسفورماتورهای توزیع روغنی را از نقطه نظر ارتباط روغن با فضای بیرون (تنفس ترانسفورماتور) به دو دسته ذیل می توان تقسیم کرد:
نوع هرمتیک
نوع دارای منبع انبساط

تجهیزات استاندارد: 

• کلید تنظیم ولتاژ در حالت بی باری 
• رطوبت گیر 
• ترمومتر عقربه ای روغن 
• روغن نما 
• قلاب های حمل، چرخ ها، محل های تخلیه و نمونه گیری روغن

تجهیزات اختیاری: 

• رله بوخهلس 
• ترمومتر سیم پیچ 
• ترانسفورماتورهای جریان (CT) 
• جعبه ترمینال 
• جعبه کابل سمت فشار قوی و یا فشار ضعیف 
• Bus duct فشار ضعیف 
• پایه از نوع Skid


ترانسفورماتور خشک رزینی

ترانسفورماتورهای شبکه توزیع عمدتا" از نوع ترانسفورماتورهای روغنی می باشند تفاوت اصلی این دو نوع ترانسفورماتور در استقامت الکتریکی و حرارتی عایقهای (Dry type) خشکمی توانند با سیستم IEC بکار رفته در آنهاست. ترانسفورماتورهای خشک بر اساس استاندارد بین المللی ۶۰۷۲۶طراحی و ساخته شوند . ترانسفورماتورهای خشک مورد بررسی در این A, E, B, F, H, C عایقی کلاسهای۱۵۵می باشندکه مقدار مجاز دمای متوسط سیم پیچها ◦C و دمای F مقاله دارای عایقهایی با کلاس حرارتی۱۰۰خواهد بود .[ ۱] در K 140 است به بیان دیگر جهش حرارتی مجاز سیم پیچها در محیط استاندارد برابر ◦Cدمای قابل تحمل کمتری داشته و لذا مقدار A حالیکه عایقهای ترانسفورماتورهای روغنی با کلاس حرارتی۱۰۰و بعبارت دیگر مقدار مجازجهش حرارتی سیم پیچهادرمحیط استاندارد ◦C مجاز دمای متوسط سیم پیجیها ۶۵ میباشد .

بدیهی است که این دو نوع ترانسفورماتور از دیدگاههای مختلف دارای مزایا و معایبی نسبت به یکدیگر می باشندکه از جمله مهمترین مزایای ترانسفورماتور خشک ایمن بودن آن در برابر انفجار و آتش سوزی بوده و در مقابلعیب آن به شمار میرود . (Cast resin ) عدم امکان تعمیر و بازسازی سیم پیچهای رزینیمعمولا" درون یک محفظه (outdoor) همچنین ترانسفورماتورهای خشک در صورت نصب در فضای آزادیا با تنفس Sealed قرار می گیرند که می تواند سه حالت داشته باشد: بدون تنفس (Enclosure )را امکانپذیر سازد. ولی برای نصب در فضای (Enclosed ) و یا بصورت با گردش هوا (totally enclosed )( Non-enclosed ) و درصورت عدم وجود شرایط خاص نیازی به حفاظ نخواهد بودکه بصورت (Indoor) بستهمی باشند .

ترانسفورماتورهای خشک رزینی تولید شده توسط ماد نیروبا توجه به دانش فنی جدید و تکنولوژی روز آن مزایای ذیل را دربر دارند:

-عملکرد بدون تخلیه جزئی

- بدون نیاز به نگهداری

- مناسب برای فضاهای محدود

- تلفات پائین

- استقامت بالا در برابر اتصال کوتاه

- امکان نصب در نزدیک ترین موقعیت به مراکز بار و مصرف

- کاهش هزینه های توزیع برق

- بدون آلودگی زیست محیطی ناشی از روغن

- عاری از مواد سمی

- سطح صدای پایین

- مقاوم در برابر رطوبت

- نصب آسان

- بدون خطر آتش سوزی

- قابل اشتعال نبودن خود دستگاه

ترانسفورماتورهای خشک رزینی ایران ترانسفو در بدترین گروه ها از نظر شرایط محیطی کار، امکان استفاده دارند:

- گروه محیطی : E2

- گروه آب وهوایی: C2

- گروه آتش سوزی: F1

کاربردها:

- ساختمان های بلند و برج های مسکونی تجاری

- صنایع مختلف نفتی

- کارخانجات سیمان 

- معادن

- کاربردهای مختلف صنعتی

- راه آهن

- فرودگاه ها

- نیروگاه ها

- پست های موبایل توزیع

- کشتی ها

- صنایع پتروشیمی

 

۱ - ترمینال فشار ضعیف

۲ - ترمینال فشار قوی

۳ - بوبین فشار ضعیف

۴ - بوبین فشار قوی

۵ - لینک تپ چنجر غیر قابل تغییر تحت پتانسیل

۶ - هسته

۷ - فریم هسته

۸ - چرخهای دو جهته

۹ - ترمینال زمین

۱۰- قلابهای حمل

۱۱- پلاک مشخصات

۱۲- جعبه مدار کمکی

 

تجهیزات استاندارد:

- پلاک مشخصات و دیاگرام اتصالات

- ترمینال زمین

- چرخ های دو جهته

- ترمینال های اولیه

- ترمینال های ثانویه

- قلاب های حمل

- اتصالات تنظیم ولتاژ

- نشانگر دما

- سنسورهای PTC یا PT100

تجهیزات اختیاری:

- گردش هوای اجباری بوسیله فن

- حفاظ

- بوشینگ های از نوع Plug-in    

ترانسفورماتورهای تراکشن

یکی از عناصر ضروری در سیستم حمل و نقل ریلی، ترانسفورماتور تراکشن می باشد که برای تغذیه قطارها و راه‌آهن مورد استفاده قرار می گیرد. این ترانسفورماتورها برای تبدیل ولتاژ خطوط هوایی به ولتاژهایی پایین‌تر که قابل استفاده برای مبدل های تراکشن باشند بکار گرفته می شوند. طراحی ترانسفورماتورهای تراکشن با توجه به شرایط استفاده از آنها با ترانسفورماتورهای توزیع معمولی متفاوت بوده و نیازمند درنظرگرفتن ملاحظات خاصی به همین منظور می باشد که از جمله آنها می توان به پارامترهایی نظیر امپدانس بالا، استقامت در برابر اتصال کوتاه، پایداری در برابر تنش‌های مکانیکی و مسائلی از جمله کار با یکسوسازها، تلفات هارمونیکی، نوسانات دائمی جریان بار و محدودیت در ابعاد، وزن، دما و سطح صدای ترانس اشاره نمود