کاربرد وسیع کات اوت فیوز در شبکه های توزیع جهت قطع و وصل ترانسفورماتورها

کلید قطع‌کننده #کات_اوت (CAT OUT FUZE)
با توجه به کاربرد وسیع کات اوت فیوز در شبکه های توزیع جهت قطع و وصل ترانسفورماتورها و در برخی مواقع قطع و وصل سکشن ها اهمیت این کلید غیر قابل قطع زیر بار (بدون استفاده از تجهیزات اضافی) را در شبکه های توزیع دوچندان می نماید. گستردگی کاربرد این کلید بدلیل سهولت نصب روی انواع پایه ها و ارزانی به نسبت کلید های قدرت ( #بریکر circuit breaker ) سبکی و سهولت سرویس و نگهداری این کلید می باشد .

کات اوت فیوز عبارت از کلیدی غیر قابل قطع زیر بار متشکل از چهار قسمت اصلی می باشد.
۱⃣ ایزولاتور
۲⃣ کنتاکت ها
۳⃣ فیوزگیر ( دسته کات اوت )
۴⃣ فیوز لینک

#ایزولاتور
به عنوان نگهدارنده کنتاکتها و جهت عایق نمودن کنتاکتهای برقدار از استراکچر فلزی بکار می رود که به لحاظ شرایط مختلف محیطی و سطح ولتاژ شبکه محل بکار برد کات اوت می بایستی از فاصله خزشی و جرقه مناسب بر خوردار باشد. نوع ایزولاتور از نظر جنس شامل مواد پرسلینی و کمپوزیت می باشد. چسب سیمان بکار رفته در ایزولاتور برای نصب قلاب اتصال و نگهدارنده کات اوت به کراس آرم از اهمیت زیادی بر خوردار است و عدم دقت در اتصال این قلاب ایزولاتور در برخی موارد موجب ضعف این نقطه و شکستگی ایزولاتور گردیده است.

 

#کنتاکت ها
کنتاکت های این کلید بدلیل نحوه کاربرد آن در شبکه هوایی و مکانیزم به خصوص قطع و وصل آن که با چوب استیک قلاب دار انجام می شود دارای کنتاکت لوله یی در پایین و گوی و تسمه مسی فنردار در بالا می باشد.

#فیوزگیر ( دسته کات اوت )
این قسمت از کات اوت که آسیب پذیرترین قسمت کلید می باشد از لوله فایبر گلاس که در دو انتهای خود تامین کننده ی اتصالات لوله ای و نیمکره رزوه دار جهت برقراری مدار الکتریکی می باشد، به علت قرار گرفتن فیوز لینک در درون این لوله و جرقه و شعله ایجاد شده در هنگام اتصال کوتاه و خطاها می بایستی تحمل گرما و انفجار ناشی از سوختن فیوز و حرکت ناشی از گازهای اشتعال سریع را داشته باشد لذا تمهیدات لازم جهت پیشگیری از این موضوع بایستی اندیشه شود.

#فیوزلینک : (سیم فیوز)

این قسمت شامل فیوز لینک است که در اثر اضافه جریان، ذوب شده موجب قطع مدار می شود و پس از هر بار عملکرد می بایستی جایگزین شود. فیوز لینک شامل یک روکش کاغذی استوانه ای است که بایستی آغشته به یک ماده خاموش کننده جرقه باشد.