بازدید جناب مهندس معزی مدیریت جدید هلدینگ عمران ومسکن ایران به همراه مهندس موسوی مدیرعامل شرکت ونک پارک از پروژه ٨٠٠ واحدی ونک پارک و شرکت مادنیروسنگسر