بازدید مدیرعامل شرکت ونک پارک جناب مهندس موسوی به همراه مدیریت هولدینگ عمران و مسکن ایران مهندس کمیلی از پروژه ٨٠٠ واحدی ونک پارک واوان که پیمانکاری آن بعهده شرکت مادنیرو سنگسر می باشد.