سمینار آشنایی با ترانسفورماتورهای SHELL TYPE و آشنایی با فناوری های مدرن در صنعت ترانسفورماتور توسط کارشناسان شرکت ABB در شرکت برق منطقه ای تهران برگزار شد.

سرویس خبری مادنیرو: به گزارش پایگاه خبری توانیر به نقل از پایگاه خبری برق منطقه ای تهران (تابش)؛ سمینار آموزشی آشنایی با ترانسفورماتورهای SHELL TYPE و آشنایی با فناوری های مدرن در صنعت ترانسفورماتور با هدف استفاده از ظرفیت های موجود، جهت افزایش دانش و آگاهی کارشناسان و اهمیت نگاه معاونت بهره برداری به آشنایی با دانش های روز دنیا، توسط کارشناسان شرکت ABB، ۲۵ اردیبهشت در محل شرکت برق منطقه ای تهران برگزار شد.

بنابراین گزارش و با نگرش به سیاست های معاونت بهره برداری مبنی بر استفاده از ظرفیت شرکت ها و برندهای معتبر در صنعت برق، به منظور آشنایی کارشناسان با دانش روز دنیا و تعامل و ارتباطات سازنده میان آنها در راستای افزایش سطح دانش، آگاهی، خلاقیت و … سمینار آشنایی با ترانسفورماتورهای SHELL TYEP با محوریت دفتر هماهنگی و برنامه ریزی معاونت بهره برداری برگزار شد.

این گزارش اضافه می کند در سمینار یاد شده که با حضور کارشناسانی از معاونت طرح و توسعه، امورهای انتقال نیرو، معاونت برنامه ریزی و تحقیقات و شرکت متانیر انجام گرفت، شرح گسترده و مفصلی در زمینه معایب و مزایای ترانس های SHELL TYPE ، توسط کارشناس اسپانیایی شرکت ABB ارائه شد.

این گزارش با اشاره به مزایای ترانس های SHELL TYPE می افزاید: این مزایا شامل استحکام نسبتا بیشتر هسته، وزن و اندازه کمتر به ازاء ظرفیت واحد (MVA) ، تلفات آهنی کمتر و ۴۰ تا ۳۰ درصد کاهش استفاده از روغن است.

گفتنی است در پایان جلسه نیز کارشناسان به بحث و تبادل نظر در زمینه نحوه کاربری ترانس های یاد شده در سطح شبکه برق تهران پرداخته و مواردی را مطرح کرد.